Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын мұқият оқып шықтым. Осынау маңызды құжаттан әркім алдымен өзіне керекті жағын іздейді ғой. Мен де одан өзім және әріптестерім үшін өте қажетті мәселелерге жауап іздеген едім. Сол жауапты көріп, қатты қуанып қалдым.

Барлық жұмысқа тиянақтылық, ынта мен ыждаһаттылық тек еңбекке лайықты деңгейде ақы төленгенде ғана болатыны белгілі. Бәріміз де күн көрісіміздің жалғыз көзі – еңбекақымыздың жоғарылау болғанын қалаймыз. Ұзақ жылдар мәдениет саласында еңбек етіп келе жатқан біздің де арманымыз сол. Еңбекақымыз лайықты болса тұрмыстық деңгейіміз де арта түседі деп үміттенеміз.

Жолдаудың “Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі” атты бөлімінің төртінші тармағында Президент біз, яғни мәдениет саласының қызметкерлері туралы арнайы айтқан екен. Ол өзінің сөзінде: “Біз мәдениет саласында жұмыс істейтін азаматтарға жеткілікті түрде көңіл бөлмей отырмыз. Бұл – ең алдымен кітапхана, музей, театр қызметкерлеріне қатысты мәселе. Олардың еңбекақысы соңғы жылдары мүлде көбейген жоқ” деді. Қандай нақты, дөп айтылған сөздер. Басқа салалардың еңбекақылары азды-көпті көбейіп жатқанда біздікі үнемі бір орыннан қозғалмайтын еді. Қосылса да тым мардымсыз, тіпті тиын-тебен деп айтуға болатын деңгейде ғана болатын. Ал тұтыну тауарлары мен қызметтердің бағалары күннен-күнге артып барады. Соның салдарынан өзіміздің тұрмыстық ахуалымыздың төмендеп бара жатқанын сезінуші едік. Енді Президент осыны атап көрсетіп, “келесі жылдан бастап Үкімет мәдениет қызметкерлерінің еңбекақысын көбейтуі керек” деп нақты тапсырма берді. Біз осыған қатты қуанып қалдық. Президент нақты айтқаннан кейін еңбекақыларымыз да лайықты деңгейге дейін көтерілер деген үміттеміз. Жұмысқа деген ынтамыз да өсіп, жауапкершілігіміз де бұрынғыдан арта түскендей болып кетті. Қалай десек те ынталандырудың басты құралы – лайықты еңбекақы ғой.

Әсемгүл Қыдыбекова
“Абылай хан резиденциясы” музей кешені директорының орынбасары

“Абылай хан резиденциясы” мұражай кешені Қостанай қаласындағы Ы. Алтынсарин облыстық мемориалдық музейінде “Ордасы ұлы Абылайдың” атты жылжымалы көрме ұйымдастырды. Шара аталмыш мәдени ұйымдар арасындағы ынтымақтастық меморандуының аясында жүзеге асып отыр.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев “Ұлы даланың жеті қыры” атты өзінің мақаласында “Бұқараның санасында тарихи үрдістер ең алдымен дербестендірулер сипатында болатыны белгілі. Көптеген халықтар өз елдерінің өзіндік ерекшелігі бар елшісіне айналған ұлы бабаларымыздың есімдерін бағалап мақтан етеді.Ұлы дала біртуар саңлақтарды дүниеге келтірген,олардың ішінде Абылай хан да бар”, – деген болатын. Көрмені тамашалаушылар тарихи тұлғаны жан-жақты танып-білуде. Мұражай қызметкерлері қостанайлықтар назарына 30-дан астам жәдігер ұсынды. Солардың ішінде Шалакын ауданындағы Көктерек ауылының тумасы Қазыбек(Тышқан) батыр найзасының ұшы көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Батыр 18 ғасырда жоңғарларға қарсы шабуыл жасаған Абылайдың атақты жауынгерлерінің бірі болған. Көрме сөрелеріне Абылай хан туралы кітаптар,оның Ресей өкіметіне жазған хаттары қойылған. Көрме 12 мамырға дейін жалғасады.

Гүлнәр Жұмабекова
“Абылай хан резиденциясы” музей кешенінің қызметкері

В истории Казахской земли немало замечательных государственных и военных деятелей, которые посвятили свою жизнь великой цели – служению интересам народа. В этой плеяде не меркнущей звездой светит имя хана Абылая, озаряя в настоящее идеи сохранения единства нации, территории и независимости. Наш город Петропавловск имеет прямое историческое отношение к деятельности хана Абылая, здесь находился его ханский двор и дом, построенный за «государьеву» службу.

Развитие и формирование государственности любого народа имеет объективные причины и предпосылки, которые являются закономерным итогом предшествующих этнополитических, социально-экономических и духовно-идеологических процессов, но нельзя сбрасывать со счетов как показывает история и субъективны й фактор, величие и мудрость отдельных государственных лидеров, представителей народа.

В данной статье рассматриваются события взаимоотношений между ханом Абылаем и администрацией Российской империи. Строительство военных укреплении России на территории казахской степи проходило в напряженной обстановке. Интересы Российской империи представлял генерал-губернатор Оренбурской области Неплюев И. И. Хан Абылай на тот момент являлся султаном и правителем среднего жуза. В статье показан процесс присоединения 40 султанов среднего жуза в поданство России на воссальной зависимости. Прослеживается желание царской администарции привлечь на свою сторону хана Абылая, посредством строительства помещений для проживания султана, его семьи в крепости Святого Петра.

В статье Президента РК Нурсултан Абишевича Назарбаева (Семь граней Великой степи) говорится, что воспитания чувств гордости за свою историю, воспитание патриотизма должны начинаться со школьной скамьи. Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными послами своих стран. Великая степь так же породила целую плеяду выдающихся деятелей, среди которых такая масштабная фигура, как Абылай хан. Именно наша область имеет уникальный музей основой экспозиции которого является жизнь и деятельность Абылай хана. Большой исторический материал музея показывает его роль в сохранении единства и территориальной целостности казахского государства. В настоящее время музей является не только культурным, но и образовательным пространством.

В условиях музея ребята погружаются в предметно-пространственную среду, приобщаются к историческим событиям, узнают быт, обычаи и традиции казахского народа XVIII–XIX вв. Именно такую цель на уроке истории ставили учителя специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва Аубакирова Алия Ондасыновна, Нургожина Бикеш Акимжановна, Темешова Зауре Кенесовна перед своими учениками 15 февраля в музейном комплексе “Резиденции Абылай хана”, тема урока “Великие имена Великой степи”. Цель была достигнута, ученики ознакомившись с экспозицией залов, проникшись духом той эпохи, активно выступали в мини сценах в следующих  ролях: маленького “Сабалака”, умного и рассудительного Толе бия, храброго батыра, Великого Абылая, была показана сцена борьбы казахского народа с джунгарской агрессией.

Сам урок проходил в форме беседы, где ученики отвечали на заданные вопросы, в конце учитель подвел итоги и отметил за правильные ответы учеников 7 класса Ескендир Руана и Нурбол Болатбека.

Жунусов Бауржан Набиевич
Заведующий научно-исследовательским отделом истории